تبلیغات
جملات بارانی - باران که میبارد...

جملات بارانی

آنقدر باورت دارم که اگر بگویی باران خیس میشوم ؛ ..

باران که میبارد...

بـــاران کــ ـه مــی بارد ،

 

بــایــ ــد آغــوشــــی باشــ ـد ...

 

پــ ـنــ ـجره نیمــ ـه بــ ـازی ،

 

موســ ـیقــی بــ ـاران ،

 

بــ ـوی خــ ـاک ،

 

ســ ـرمــای هوا ،

 

گــره کـ ـور دستــ ـها و پــاهــ ـا ،

 

گــ ـرمای عـــ ـریان عاشــ ـقی ،

 

صــ ـدای تپــش قلبــ ـها ،

 

خــواب هشــ ـیار عصــ ـرانه ...

 

بــ ـاران که مــ ـی بارد ،

 

بــ ـاید کســی باشــ ـد ...+ نوشته شده در  یکشنبه 1 مرداد 1391ساعت 04:09 ب.ظ  توسط baran   نظرات()