تبلیغات
جملات بارانی - پیاده رو

جملات بارانی

آنقدر باورت دارم که اگر بگویی باران خیس میشوم ؛ ..

پیاده روپــیـاده رو هـاےِ ایـטּ خـیـابـاטּِ خـراب شـده

مـسـت اَنـد (!)

خـیـال بـَـرشـاטּ داشـتـه . . .

ڪہ تـو

دسـت در گـردטּِ مـטּ دارے (!)

نـمـے دانـنـد

مـטּ بـا هـر بـارانــے

انـدوهِ فــرامـوش شـده اَم را

بـا خـود بـہ خـیـابـاטּ مـے بـرم

و تـویـے در کـار نـیـسـت!!
+ نوشته شده در  شنبه 22 مهر 1391ساعت 10:33 ق.ظ  توسط baran   نظرات()